World Backup Day — March 31st

Get ready - World Backup is March 31st!

Hva er backup?

En backup er en kopi av alle de viktige dataene dine - for eksempel bilder av familie, familievideoer, dokumenter og epost.

Istedenfor å lagre alt på et sted (feks. samme datamaskin), må du lagre backupen sikkert et annet sted.

Hvor bør jeg ta backup?

At data går tapt er mye vanligere enn du tror.

Har du noen gang mistet en mobil, kamera eller tablet? Da går data tapt. Dataene hadde ikke vært tapt for deg om du hadde en skikkelig backup.

Et lite uhell eller en feil kan ødelegge alle de viktige dataene du bryr deg mest om.

 • 1 Backblaze - State of Backups 2021
 • 2 Kensington Study, 2013
 • 3 Ponemon Institute, 2013
 • 4 Dataprot, Malware Stat. 2021

Hvordan tar jeg backup?

De fleste tar backup til en ekstern lagringsenhet eller til en lagringstjeneste på internett.

Det er enkelt, og du trenger som regel bare å sette det opp en gang!

Ta backup til en ekstern lagringsenhet

Du trenger en eksternlagringsenhet til dette, aller helst en som har større lagringskapastiet en utstyret du skal ta backup av.

Og de er billige!

Windows 7
 1. Klikk på Startknappen.
 2. Skriv “backup” i søkefeltet.
 3. Klikk på Backup and Restore.
 4. Velg “Set up Backup”.
 5. Når Windows har gjort de nødvendige forbredelsene velger du den eksterne lagringsenheten og klikker på Next.
 6. Klikk på “Let Windows Choose” og velg Next.

Klikk på “Save settings and run backup”.

Du har satt opp backup! Nå vil Windows automatisk ta backup av dataene. Pass på at den eksterne lagringsenheten er koblet til hele tiden, eller i det minste ofte, så det blir tatt backup regelmessig. Bruker du en laptop du flytter rundt? Sett opp påminnelser så du husker å koble den til!

Gratulerer, du har satt opp backup!

Windows 8
 1. Åpne start skjermen og skriv “file history settings”.
 2. Klikk på “File History Settings” i søkeresultatene.
 3. Klikk på “Select a drive”.
 4. Velg den eksterne lagringsenheten du har koblet til.
 5. Klikk “Turn on”.

Du har satt opp backup! Nå vil Windows automatisk ta backup av dataene. Pass på at den eksterne lagringsenhetene er koblet til hele tiden, eller i det minste ofte, så det blir tatt backup regelmessig. Bruker du en laptop du flytter rundt? Sett opp påminnelser så du husker å koble den til!

Gratulerer, du har satt opp backup!

Mac

Først må du koble til den eksterne lagringsenheten, så følger du beskrivelsen under for å aktivere automatisk backup av Mac-en din!

 1. Åpne  menyen (øverst til venstre på skjermen) og velg System Preferences.
 2. Klikk på “Time Machine”.
 3. Velg “Select Disk”.
 4. Velg den eksterne lagringsenheten du har koblet til, og velg “Use Disk”.

Du har satt opp backup! Mac-en vil nå ta backup automatisk. Pass på at den eksterne lagringsenheten er koblet til hele tiden, eller i det minste ofte, så det blir tatt backup regelmessig. Bruker du en Macbook du flytter rundt? Sett opp påminnelser så du husker å koble den til!

Linux

Every Linux distribution offers various tools to backup your data. We’ve posted the instructions for Ubuntu below.

 1. Open the HUD (click the Ubuntu button in the Dash) and type “Backup”.
 2. Click on the search result “Backup”.
 3. Click on “Just show my backup settings”.
 4. Activate “Automatic backups”.
 5. Choose the location to store your backup on the tab “Storage” (your external drive).
 6. Choose how often to backup on the tab “Schedule”. The more often, the
  better!
 7. Click on “Back Up Now” on the tab “Overview” to start backing up.

That was easy. Ubuntu will backup all your files automatically from
now on. Make sure you leave your hard drive plugged in - or at least
plug it in often.

Congratulations on setting up your first backup!

Erklæringen om Verdens backupdag

“Jeg erklærer herved å ta backup av alle mine viktige dokumenter og verdifulle minner den 31. mars.”

Jeg forteller familie og venner om verdens backupdag - venner lar ikke venner la være å ta backup.

Avlegg backuperklæringen på

folk som allerede har avlagt backuperklæringen (og stadig flere kommer til!)

Worldbackupday Sponsors
Amazon Sponsor Dell Sponsor Mega Sponsor HiDrive Become a Sponsor
i